Na naší škole vyučujeme tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Výuka probíhá pod vedením aprobovaných učitelů – absolventů konzervatoře a JAMU.

V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír, varhany, el. klávesy (keyboard), housle, akordeon, kytaru, dechové nástroje, bicí a zpěv. Některé hudební nástroje je možné u nás zapůjčit. Žák má v týdnu jednu hodinu individuální hry na nástroj a jednu hodinu hudební nauky. Od čtvrtého ročníku mají žáci možnost hrát v souborech a v tanečních orchestrech.

Škola pořádá besídky, koncerty, zúčastňuje se nejrůznějších soutěží. Naši žáci vystupují na vernisážích výstav, v kulturních programech pořádaných jinými organizacemi, na Burčákových slavnostech apod.

Připravujeme své žáky ke studiu na konzervatořích a pedagogických školách.

Vychováváme znalce kvalitní hudby, zasvěcené posluchače koncertů a příznivce domácího muzicírování.

Vzdělávání je členěno na přípravné studium a základní studium I. a II. stupně.

V současné době navštěvuje školu 290 žáku.

Výuku zajišťuje šestnáct pedagogů.

Historie naší školy

Základní umělecká škola v Hustopečích byla založena 1. 10. 1946 a jejím prvním ředitelem se stal pan Antonín Šmarda.

1947vzniká dětský pěvecký sbor vedený panem A. Šmardou, škola má 39 žáků
1949škola získává vlastní budovu v Mrštíkově ulici
1950počet žáků se rozrostl na 90
1952zahájena slavná družba se slovenským městem Modra
195610. výročí založení školy
1958/59škola má 4 učitele a 101 žáků
1961/62změna pojmenování hudební školy na Lidovou školu umění, rozšíření o pobočky v Kloboukách a V. Pavlovicích.
1962/63A. Šmarda odvolán z funkce ředitele kvůli údajnému politickému přečinu švagra. Od Května 1963 jmenován ředitelem František Jaborník, dosavadní ředitel Osvětového domu v Hustopečích
1964/65začíná pracovat oddělení pohybové a výtvarné výchovy
70. létavětšina akcí konaných ve městě se neobejde bez učitelů školy a jejich žáků
1973/74odchází Fr. Jaborník a ředitelem školy se stává Bořivoj Jokver
1978v Modre se koná již 30. Družební koncert.
80. létadále se konají koncerty, besídky, samostatné koncerty žáků tanečního oddělení. Pokračuje družba s Modrou
1984odchází do invalidního důchodu B. Jokver, ředitelkou školy se stává pí Božena Vyzinová
1990/91
slovenská strana již nestojí o družbu a tak končí styky s hudební školou v Modre. LŠU jsou přejmenovány na ZUŠ (základní umělecké školy). Od února 1990 je výuka výtvarného a tanečního oboru zajišťována v objektu bývalých jeslí na Nádražní ulici.
1991/92školní rok je již zahájen v nově opravené budově bývalé mateřské školy na Komenského ulici
1995na pobočce v Kloboukách je pověřena vedením pí. uč. Hana Krajčovičová a pobočka se od pololetí osamostatňuje
1996/97osamostatňuje se pobočka Velké Pavlovice a vedoucí učitelka pí. Milena Karberová byla jmenována do funkce ředitelky.
ZUŠ Hustopeče slaví 50. výročí založení školy
1999byla obnovena družba se slovenskou školou v Modre
2000škola získala právní subjektivitu
2000-07škola pořádá koncerty, besídky, žáci i učitelé se zúčastňují akcí pořádaných orgány a organizacemi města. Na škole působí dechový a taneční orchestr a několik komorních souborů. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích ZUŠ. Nadále pokračuje družba se slovenskou školou v Modre.
2007 do důchodu odchází pí. Božena Dobrovolná (roz. Vyzinová), ředitelem je jmenován pan Jaromír Benda
2019ředitelem je jmenován Mgr. Miroslav Brúček
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com