Výuka v tanečním oboru začíná od pětiletých až šestiletých dětí v přípravném oddělení, kde je kladen důraz na všeobecnou obratnost, upevnění správného držení těla, zvyšování ohebnosti páteře, rozsah pohybů dolních a horních končetin, obratnost na koberci.

Taneční a hudební cítění se rozšiřují v lidových pohybových hrách, písních a jednoúčelových tancích.

Děti od sedmi let se vzdělávají v sedmiletém cyklu. Všechny vyjmenované dovednosti se dále rozvíjí, zdokonalují a přibývá na obtížnosti.

Každému žákovi podle jeho míry schopností a zájmu umožníme rozvinout své kultivované pohybové nadání až k možnosti uplatnit je v dalším studiu na konzervatoři, nebo zájmově v různých tanečních skupinách.

Výuka je vedena ve smyslu zájmu dětí. Obsahuje moderní a výrazový tanec, základy klasického baletu a taneční praxi.

Starší žáci mohou prohloubit své studium ve II. stupni čtyřletého studia. Zde je již kladen důraz nejen na technickém provedení, ale i na jevištní projev, cítění hudby a projev herectví.

Žáci se účastní tanečních festivalů, přehlídek výchovných koncertů. Každý rok je zakončen tanečním koncertem, na kterém své výsledky předvedou všechny děti včetně absolventů.


Výuka Tanečního oboru probíhá na ulici Šafaříkova 24.

telefon: 728 055 353 paní učitelka Aneta Pavliňáková

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com